Ocena wysokości stawki CPC jest obarczona dużą dozą subiektywizmu – mimo to można podjąć różne (dobre lub złe) działania, żeby zwiększyć koszty pojedynczego kliknięcia w link lub baner sponsorowany na naszej stronie.

Jednym z pierwszych kroków, które należałoby podjąć jest włączenie obsługi reklam tekstowych, graficznych i multimedialnych we wszystkich z naszych jednostek reklamowych. Spowoduje to szybki wzrost liczby reklamodawców konkurujących o jednostki reklamowe wchodzące w skład naszej witryny. Na tym etapie celowe wydaje się również obniżenie do niezbędnego minimum ilości filtrów, aby nie ograniczać wzrostu przychodów na drodze blokowania najlepiej płatnych reklam. Zawsze można też spróbować zwiększać koszty CPC sztucznie stymulując konkurencję reklam w naszej witrynie poprzez otwarcie kanałów niestandardowych dla reklam kierowanych na miejsca docelowe.

CPC (cost per click)

CPC (cost per click)

Warto również umieszczać najlepiej płatne reklamy w pierwszej jednostce reklamowej zdefiniowanej w kodzie strony – tej, która ma najwyższy współczynnik klikalności CTR.

Z drugiej strony jednym z błędów popełnianych przed autorów witryn jest publikowanie z użyciem najlepiej płatnych słów kluczowych, odbiegających jednak znacznie od tematyki witryny, której CPC chcemy zwiększyć. Nie powinno się także stosować niedozwolonych prób wpływania na standardowe zachowania czy mechanizmy wyświetlania reklam. Tego typu działania mogą nam przynieść więcej szkody niż rzeczywistego pożytku.

Opisane powyżej metody podnoszenia kosztów pojedynczego kliknięcia CPC (ang. „cost per click”) są jedną z dróg na powiększenie naszych dochodów z umieszczania reklam w witrynach internetowych. Niewykluczone, że w niektórych przypadkach konieczne będzie jednak ustalenie ze specjalistami od marketingu internetowego indywidualnej strategii, unikalnej dla danego przedsięwzięcia w Sieci.

;

;